Operációs rendszerek


Az operációs rendszer feladata a számítógép működtetése, a legalapvetőbb funkciókat teszi elérhetővé a felhasználó illetve a többi szoftverfajta számára.

Operációs rendszernek (rövidítése gyakran OS az angol operating system forma alapján) nevezzük a számítástechnikában a számítógépeknek azt az alapprogramját, mely közvetlenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak (például szövegszerkesztők, játékok stb.).

A kezelt hardvererőforrásoknak része többek között a memória, a processzor, a merevlemez és a perifériális eszközök használata.

Adalékként idézzük az ISO nemzetközi szabványosítási szervezet definícióját, mely szerint az operációs rendszer :

„Olyan programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását vezérli: így például ütemezi a programok végrehajtását, elosztja az erőforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer közötti kommunikációt.”

Az operációs rendszerek alapvetően három részre bonthatók: a felhasználói felület (a shell, amely lehet egy grafikus felület, vagy egy szöveges), alacsony szintű segédprogramok és a kernel (mag) amely közvetlenül a hardverrel áll kapcsolatban.

Vannak olyan operációs rendszerek, melyekben a kernel (mag) és a shell (héj) különválnak, így lehetőség nyílik ezek kombinációjára. Más rendszereknél, mint például a Windowsnál ez a különválasztás mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nehezebb.

Négyféle kerneltípus ismert, az úgynevezett:

 1. monolitikus kernel
 2. hibrid kernel
 3. mikrokernel kernel
 4. és a kevésbé ismert exokernel.

A Unix monolitikus kernelre épül, ami mára elavultnak tekinthető, bár szerverek esetén szerencsés az ilyen. Ezeken a rendszereken nem különülnek el alapvetően a folyamat vezérlési, tárolási feladatok, illetve a rendszerhívások. A mikrokernel annyira kicsi, amennyire lehet, gyakorlatilag az egyetlen feladata az erőforrások újraelosztása az alkalmazások között. A Linux kernele hibrid kernel, azonban a programkód fordításakor megszabhatjuk, hogy mely részek kerüljenek betölthető állapotba, illetve melyek ne, így lehetőségünk van akár monolitikus kernel készítésére is, ami különösen szerver operációs rendszerek esetén célszerű. A Windows által használt hibrid kernel is ránézésre egy mikro kernel, de itt kernel módban fut az üzenetkezelés (Application IPC), és az eszközillesztők.

 

A kernel feladatai:

 • Ki- és bemeneti eszközök kezelése (billentyűzet, képernyő stb.)
 • Programok, folyamatok futásának kezelése
  1. Indítás, futási feltételek biztosítása, leállítás
  2. Memória-hozzáférés biztosítása
  3. Processzor idejének elosztása
  4. Virtuális gép mutatása a nemkívánt taszkok felé (pontosabban a hardver által biztosított lehetőségek szoftver-kiegészítései)
 • Háttértárolók kezelése
 • Rendszerhívások kiszolgálása
 • Fájlrendszer
 • egyéb

 

A shell feladatai:

 • Kapcsolattartás a felhasználóval (felhasználói felület)
 • Alkalmazások futásának kezelése (indítás, futási feltételek biztosítása, PIT leállítás)

 

Operációs rendszer indítása

Az operációs rendszer feladatai közé tartozik, hogy felkészítse a számítógépet az alkalmazások futtatására. Az indítási folyamat során pontosan ez történik. Miután a számítógép öntesztje lefutott, a BIOS keresni kezdi az operációs rendszert a rendszertöltő szektorokban, és az elsőt, amit megtalál elindítja. Elsőként a kernel töltődik be és indul el. Innentől rendszerfüggő a folytatás, de nagy vonalakban általánosítható.

 • Eszközök inicializálása: A rendszer keresi az új hardvereszközöket, a meglévőkhöz pedig betölti és elindítja az illesztő programot. (DOS-ban pl. config.sys)
 • Szolgáltatások elindítása
 • Felhasználói interakció megkezdése
  1. Bejelentkeztetés: Több felhasználós rendszerek esetén mielőtt a felhasználó kapcsolatba lépne a számítógéppel, azonosítania kell magát, általában felhasználói névvel és jelszóval.
  2. Automatikusan induló programok indítása: Ide tartoznak azok a programok, amik segítik a felhasználó kapcsolattartását a számítógéppel, illetve azok is, amiket ő maga jelölt ki. Tipikus vállalati példa a bejelentkezés után induló e-mail kliens.

 

Operációs rendszerek:

 

A legelterjedtebb rendszerek otthoni vagy személyi számítógépeken :

 

 

Kevésbé elterjedtek :

 

AmigaOS

BeOS

BSD

CP/M

DOS

GEM

GeoWorks

MenuetOS

Minix

MVS

NetWare

OS/360

OS/2

OpenVMS

QNX

TOS

TRIPOS

UNIX

Xenix

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today