Szólások, közmondások eredete


A közmondás: a mindennapi élet valamely gyakorlati vagy tapasztalatainak szabálya, amely erkölcsi elveket vagy bölcseleti szabályokat tartalmazó, könnyen érthető, rövid és velős mondás. Általában az emberek között „szájról-szájra” terjedt el, de az irodalomban is megtartja a népies formáját. Tehát ezek olyan közmondások, szólásmódok, melyek „alapigazságokon,” „észérveken,” alapszanak, melyek apáktól, anyáktól, öregebb, bölcsebb emberek tapasztalatait, észrevételeit tartalmazza és foglalja össze a népnél örökölt formában, velős szavakban átadva az utókor fiainak s így szájról-szájra élnek és közkeletnek örvendenek. Azaz a közmondás valamely általános tapasztalaton alapuló igazságnak rövid alakban való kifejezése és mintegy leszűrődése azon ősrégi tapasztalatoknak, melyek évszázadokon keresztül a gyakorlati életben megdönthetetlen igazságnak bizonyultak be.

A szólás: olyan közkeletű, sajátos stílusértékű, állandósult szókapcsolat, amelyeknek jelentése az alkotó szavak külön-külön vett jelentéseiből már nem érthető (pl. kivágja a rezet).

A szólásmondás: közismert, rendszerint átvitt értelmű állandósult szókapcsolat.

Az ember általában, ha nem is minden nap, de gyakran él a szólások, közmondások használatával. De ha mégsem alkalmazzuk, bizonyára már hallottuk. Tisztába vagyunk jelentésükkel, használatukkal, de az eredetével közel sem biztos. Ezért én ezeken az oldalakon leginkább nem a jelentésével, használatával foglalkoznék, hanem inkább az eredetük feltárásával.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today